Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Druga konferencija regionalnog saveza inspekcija rada jugoistočne Evrope, Azerbejdžana i Ukrajine


8. i 9. oktobra 2009.god. u Beogradu održana je druga konferencija Regionalnog saveza inspekcija rada Jugoistočne Evrope, Azerbejdžana i Ukrajine pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad i socijalne politike.

Konferencija je, pre svega, bila fokusirana na procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, integrisani inspekcijski nadzor, kao i na suzbijanje rada ’’na crno’’.

Dobra praksa inspekcijskog nadzora, u cilju smanjenja broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja, kroz obezbeđivanje bezbednog i zdravog radnog mesta sa posebnim osvrtom na prednosti integrisanog inspekcijskog pristupa, od izuzetnog je značaja za sve inspekcije rada, koje su članice Regionalnog saveza.

Učešće na Konferenciji uzeli su predstavnici svih službi inspekcija rada, koje su članice Regionalnog saveza inspekcija rada (Grčka, Bugarska, Albanija, Azerbejdžan, Ukrajina, Crna Gora, Srbija, Republika Srpska, Distrikt Brčko, Federacija BiH, Makedonija, Moldavija), predstavnici inspekcija rada iz Portugalije, Hrvatske i Francuske, kao i predstavnici MOR i Međunarodne asocijacije inspekcija rada. Pored predstavnika inspekcija rada iz inostranstva (oko 40), na Konferenciji će učestvovati i oko 40 predstavnika Ministarstva za rad i socijalne politike, Inspektorata za rad, socijalnih parnera i stručnih institutcija iz Srbije.

Ovom eminentnom skupu prisustvovali su i članovi Saveta za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, Dragoslav Tomović i Zoran Nikolić, koji su ujedno i  članovi predsedništva Udruženja ze bezbednost i zdravlje na radu Srbije.