Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

U Leskovcu održan Okrugli sto inspekcije rada


Dana 25.06.2010 sa početkom u 10 časova u sali veća Saveza samostalnih sindikata u Leskovcu, inspekcija rada je održala Okrugli sto sa dnevnim redom:

1. Promovisanje integrisanog inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu,

2. Informacija o aktivnostima Inspektorata za rad za period 2010-2014.godina,

3. Informacija o nacrtu Zakona o inspekciji rada,

4. Informacije o radu Inspekcije rada za 2009.godinu.

Skupu je predsedavao šef odseka inspekcije rada Jablaničkog upravnog okruga, Radivoje Jovanović, dok su skupu prisustvovali veliki broj menadžera za bezbednost i zdravlja na radu, zaposlenih kako kod pravnih lica sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, tako i kod drugih pravnih lica koja imaju zakonsku obavezu posedovanja jednog ovakovog lica u stalni radni odnos, inspektori rada, predstavnici poslodavaca, socijalnih partnera kao i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Na okruglom stolu, koji je trajao punih tri sata, pokrenuto je mnoštvo tema i pitanja na koja su predstavnici inspektorata rada odgovarali i tako bar neke dileme, pre svega menadžera za bezbednost i zdravlje na radu i poslodavaca otklonili.

Kako je rečeno ovaj projekat promivisanja integrisanog inspekcijskog nadzora biće i dalje nastavljen u drugim opštinama Republike Srbije kako bi se podigla svest u najširem mogućem smislu o važnosti bezbednog i zdravog mesta rada.