Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Zlostavljanje na radu


U skladu sa Zakonom o zlostavljanju na radu, nadležno ministartsvo rada i socijalne politike donelo je odgovarajući podzakonski akt kako bi se procesi u slučaju zlostavljanja na radu sproveli na odgovarajući način. Naime, u skladu sa članom 28. Zakona o zlostavljanju na radu, donet je Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu.

U okviru pravilnika u članu 5., detaljno je opisan način obaveštavanja zaposlenih u vezi sa ovim Zakonom i u skladu sa tim doneta je odgovarajuća forma Obaveštenja zaposlenih vezano za Zakon o zlostavljanju na radu.

Pravilnik u članu 6. i 7. bliže definiše koja sve lica mora poslodavac imenovati, kako bi se procesi u slučaju zlostavljanja na radu sproveli na odgovarajući način i u skladu sa zakonom. Sa svim odlukama poslodavac je dužan upoznati sve zaposlene.

Takođe, pravilnik jasno definiše koje radnje se mogu smatrati zlostavljenjem na radnom mestu, odnosno koje radnje ne predstavljaju zlostavljanje na radnom mestu, kao i sam proces postupka ukoliko dođe do ovakvih ponašanja kojima se krši dostojanstvo ličnosti na radu.

Sam tekst Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu kao i Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja i zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja možete preuzeti na našoj strani Propisi i saveti.