Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Donet novi Pravilnik


U skladu sa Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima donetom od strane Vlade Republike Srbije 13.02.2009.g., Uprava za bezbednost i zdravlje na radu donela je Pravilnik za polaganje stručnog ispita koordinatora, koji je stupio na snagu 08.10.2010.g.

Na ovaj način zaokružen je pravni okvir, kako bi primena Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima u praksi, počela kako je i predviđeno 01.01.2011.g.

Glavna novina ove Uredbe jeste obaveza Prijave gradilišta i od strane Investitora, kao i angažovanje Koordinatora za izradu projekta i Koordinatora za izvođenje radova, ukoliko radove izvode više od jednog izvođača radova. Takođe, Investitor je u obavezi izrade Plana preventivnih mera sa stalnim izmenama i dopunama kada je to potrebno.

Treba napomenuti da je Investitor dužan da ažurira Prijavu gradilišta u slučaju promena koje utiču na završetak radova, uvođenje novog poslodavca ili drugog lica ili privremene obustave radova na gradilištu i da ažuriranu Prijavu gradilišta dostavi nadležnoj inspekciji rada najkasnije u roku od 15 dana od dana ažuriranja, a kopiju ažurirane Prijave gradilišta postavi na vidno mesto na gradilištu.

Na ovaj način je velika odgovornost data i na stranu Investitora, što je veoma bitna stvar u domenu bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu, jer je u prethodnom periodu Investitor imao obavezu samo da obezbediti finansiranje projekta, a celokupna organizacija bezbednosti i zdravlja na radu ostvaljena je izvođačima radova.

Izvođači radova vrlo često su do sada zloupotrebljavali svoj položaj i na taj način ostvarivali veći profit na uštrb primena mera bezbednosti i zdravlja na radu. Nažalost, sve veći broj zaposlenih zbog ovakvog ponašanja izvođača radova strada na gradilištima.

Iskreno se nadamo da će primena ove Uredbe, promeniti dosta toga na gradilištima širom naše zemlje i da će budući Koordinatori obavljati poslove u skladu sa svojim stručnim znanjem i pre svega etikom, kako bi se bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima podiglo na najviši mogući nivo.