Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Novi Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja


Dana 18.10.2010.g. donet je novi Pravilnik o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, način isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljanju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskom dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta.

Ovim svoje čitaoce obaveštavamo da je u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništa od izloženosti duvanskom dimu donet i Pravilnik koji prati Zakon i bliže definiše tehničke detalje oko primene Zakona u praksi. Naime, želimo da skrenemo pažnju da je ovim Pravilnikom definisan NOVI Znak zabrane pušenja ali i Znak dozvoljenog pušenja, koji se razlikuje od znakova prethodnog Zakona, pa shodno time blagovremeno zamenite svoje dosadašnje znakove Zabrane pušenja kako ne biste imali problema u budućnosti sa inspekcijskim organima. Takođe, napominjemo da treba voditi računa i na način kako treba istaći znakove tako da Vas ponovo upozoravamo da to učinite u skladu sa Pravilnikom.

Podsećamo da je Zakonom omogućena kontrola sprovođenja zabrane pušenja velikom broju inspekcijskih oragana: zdravstvena inspekcija, inspekcija rada, tržišna inspekcija, turistička inspekcija, prosvetna inspekcija, sanitarna inspekcija, protivpožarna inspekcija i dr., pa u skladu sa rečenim preduzmite odmah odgovarajuće mere.

Tekst Pravilnika možete preuzeti sa našeg web sajta na strani Propisi i saveti.