Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Agencija VIP prisustvovala obeležavanju svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu u U.S. Steel Serbia


28. april Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji, obeležen je radnim savetovanjem i razmenom iskustava dobre prakse iz oblasti zaštite na radu u okviru preduzeća U.S. Steel iz Smedereva.

Na samom startu savetovanja sve prisutne pozdravio je gospodin Matthew Perkins, generalni direktor U.S. Steel Serbia. Skup je nastavljen izlaganjem gospodina Jovana Protića, šefa kancelarije Međunarodne organizacije rada u Srbiji,  koji je govorio o budućim aktivnostima MOR-a kao i predstojećim obavezama Republike Srbije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kako bi ispunili sve uslove iz ove oblasti a vezane za pridruživanje Srbije EU. Poseban akcenat dat je na usvajanju Zakona o osuguranju radnika na radu kao i budućim zajedničkim aktivnostima kancelarije MOR-a i Uprave za bezbednost i zdravlje na radu na donošenju ovog Zakona najkasnije 2012.godine.

Ispred Ministarstva rada i socijalne politike, govorila je gospođa Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, koje je načinila rekapitulaciju dosadašnje donetih propisa, sa akcentom na buduće obaveze Uprave u skladu sa usvojenom Strategijom 2009.-2012. kao i Akcionim planom.

O stanju u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u RS, sa aspekta inspekcijskog nadzora izlagao je gospodin Predrag Peruničić, direktor Inspektorata za rad, koji je naglasio da se mora mnogo ozbiljnije pristupiti ovom poslu jer je pre svega u pitanju život i zdravlje zaposlenih.

Izuzetno izlaganje na kraju savetovanja dao je gospodin Aleksandar Marjan, generalni menadžer za bezbednost i zdravlje na radu U.S. Steel Serbia. On je izneo pozitivna iskustva sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu U.S. Steel Serbia sa posebnim akcentom da se mora podići pre svega svest zaposlenih o važnosti zaštite na radu ali takođe da se mora vršiti kontinuirana edukacija ne samo stručnih lica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu već svakog radnika pojedinačno. Takođe, istakao je važnost stalnih svakodnevnih internih provera primene mera zaštite na radu rukovodioca pojedinačnih pogona, zatim Odbora za bezbednost i zdravlje na radu, pa čak provera i od strane top menadžementa preduzeća.

Ispred Agencije VIP savetovanju je prisustvovao generalni menadžer Petar Stojilković, koji je pored toga što je Agencija VIP član Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije, predstavljao novoformirano udruženja Unije poslodavaca Leskovca kao njen predsedavajući osnivačke skupštine i član nadzornog odbora.

Naime, u Leskovcu je 20. aprila 2011.g., 16 preduzeća i preduzetnika osnovalo Uniju poslodavaca Leskovca koja će u narednom periodu okupiti leskovačke privrednike i aktivno raditi na zaštiti i promociji interesa lokalne poslovne zajednice. Za predsednika Upravnog odbora jednoglasno je izabran Dragan Đorđević  vlasnik preduzeća Expert stil d.o.o..

Prisutne leskovačke privrednike pozdravio je predsednik Unije poslodavaca Srbije g. Nebojša Atanacković koji je istakao da je Leskovac važan centar juga Srbije i da trenutni uslovi poslovanja u ovom delu zemlje nalažu okupljanje privrednika i aktivnu borbu za zaštitu njihovih interesa i stvaranje boljeg privrednog ambijenta.

U narednim nedeljama 16 preduzeća osnivača pozvaće i druge kompanije u Leskovcu da im se priključe i da zajedno postanu reprezentativna organizacija za grad Leskovac, kako bi inicirali dobijanje predstavnika lokalnog socijalno-ekonomskog saveta i iskoristili zakonske mogućnosti za uključivanje predstavnika privrede u rad lokalne samouprave i zastupanje interesa leskovačke privrede na regionalnom i republičkom nivou.

Pogledajte fotografije sa događaja: