Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Uprava za BZR istakla mišljenje o primeni Uredbe


Uprava za bezbednost i zdravlje na radu ispred Ministarstva rada i socijalne politike u konsultaciji sa Inspektoratom za rad, izdala je Mišljenje u vezi sa primenom člana 27. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima a u vezi sa obavezama investitora ili njegovog zastupnika u pogledu određivanja jednog ili više koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova kao i obezbeđivanje izrade Plana preventivnih mera.

Mišljenje je da investitori na čijim gradilištima su radovi započeti pre 01. jula 2011.g. nisu u obavezi da odrede koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova, a takođe nisu u obavezi da obezbede da se izradi Plan preventivnih mera.

Originalni tekst mišljenja možete preuzeti na stranici Propisi i saveti.