Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Još jedan dokaz kvaliteta rada Agencije VIP


Dana 30. i 31.08.2012.g. izvršena je BSCI inspekcija našeg klijenta Jeanci serbia d.o.o., turske kompanije koja se bavi proizvodnjom džins farmerki.

Inspekciju su sproveli Intertek-ovi oditori i to gospodin Vojtech Vrzal iz Češke Republike (Prag) i gospodin Dušan Dimić iz Zrenjanina.

Prilikom uvida u činjenično stanje u samoj fabrici kao i uvida u organizaciju poslova bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara od strane Agencije VIP, naš klijent Jeanci serbia d.o.o. dobio je najvišu ocenu od strane inspektora u vezi primeni mera za bezbednost radnika, bez ikakvih primedbi.

BSCI je evropski sistem za društveno praćenje etičkog porekla koji je pokrenulo Udruženje za slobodnu trgovinu (FTA) sa sedištem u Briselu. BSCI se zasniva na standardima ILO (Međunarodna organizacija rada) i podržava stalno unapređenje društvenog rada dobavljača. Njegov krajnji cilj je da ga potvrde standardi kao što su SA 8000 ili slični i da se time unaprede održivi radni uslovi u fabrikama širom sveta.

BSCI kodeks ponašanja pokriva sledeće oblasti:

  • Poštovanja zakona
  • Radno vreme
  • Nadoknadu
  • Zabranu rada dece
  • Zabranu prinudnog rada i disciplinske mere
  • Slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje
  • Zabranu svih vrsta diskriminacije
  • Zdravlje i bezbednost na radnom mestu
  • Sisteme upravljanja
  • Pitanja životne sredine i bezbednosti