Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Energetska efikasnost


U skladu sa novim trendovima kao i novim zakonskim odnosno podzakonskim rešenjima, kao i politikom poslovanja Agencije VIP, obaveštavamo Vas da je naša agencija ispunila uslove da izrađuju dokumente iz oblasti energetske efikasnosti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Naime, svaki objekat koji se izgrađuje nakon 01.10.2012.g, dužan je da poseduje Elaborat o energetskoj efikasnosti u fazi projektovanja, odnosno Energetski pasoš objekta uz dokumentaciju za izdavanje upotrebne dozvole.

Generalni menadžer Agencije VIP, gospodin Petar Stojilković, dipl.inž.el, vlasnik je licence br. 381 0357 12, za odgovornog inženjera energetske efikasnosti zgrada tako da u budućem periodu možete i usluge iz oblasti energetske efikasnosti dobiti u okviru naše široke palete usluga.

Takođe, na našem web sajtu u okviru strane Propisi i saveti možete preuzeti nove Pravilnike iz oblasti energetske efikasnosti.

Vaša,
Agencija VIP