Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Posao u Agenciji VIP


Bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara i zaštita životne sredine su kontinuirani procesi kojima se ne može pristupiti neodgovorno. Primena mera, propisa i standarda u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine je ogromni korak dalje u skladu sa normama dobrih privrednika.

Vodeći se ovim motivima, Agencija za bezbednost i zdravlje na radu i konsalting VIP je licencirana kuća od strane Uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri ministartsvu rada i socijalne politike, kako bi u skladu sa zakonskim propisima, standardima kao i dobrom praksom pružala usluge iz ovih oblasti.

Agencija VIP raspisuje konkurs za radno mesto Asistenta menadžera za preventivni inženjering.

Asistent menadžera za preventivni inženjering  (muškarac)

Mesto rada: Leskovac

Vaši zadaci:

-isključivo uz direktno prisustvo i u saradnji sa menadžerom za preventivni inženjering obavlja poslove iz opisa poslova menadžera za preventivni inženjering, kako u kancelariji tako i na terenu,

-pruža neophodnu operativnu i drugu podršku i pomoć menadžeru za preventivni inženjering u vezi sa njegovim radom;

-izvršava odgovarajuće aktivnosti koje proizlaze iz planova rada menadžera za preventivni inženjering i generalno dogovorenih obaveza za specifične poslove,

-sprovodi i obavlja druge stručne poslove za bezbednost i zdravlje zaposlenih i zaštitu od požara u skladu sa zakonom, standardima, tehničkim propisima i opštim aktom o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Vaš profil:

-imate najmanje visoku stručnu spremu tehničke struke, VII stepen stručne spreme (Fakultet zaštite na radu, Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet i sl.)

-imate najviše 30 godina života

-posedujete vozačku dozvolu B kategorije i aktivan ste vozač najmanje 5 godina

-izražene analitičke i organizacijske sposobnosti

-izraženu sistematičnost i preciznost u obavljanju svakodnevnih radnih zadataka

-izvrsno se koristite MS Office programskim paketom

-izrazito ste motivisani, samostalni, prilagodljivi

-otvoreni i dobronamerni u saradnji sa kolegama u timu

-poželjno je imati položen stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i/ili zaštite od požara

Svoju biografiju na srpskom jeziku, kopiju diplome, kopiju uverenja o položenim stručnim ispitima (ako ih imate) i druge sertifikate koji opisuju vaše veštine šaljite na info@vip-bzr.com.

Očekujemo Vas.

Agencija VIP