Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Vesti

Godišnji izveštaji


Kako bi se na pravi način pratila i unapredila oblast bezbednosti i zdravlja na radu, potrebno je posle odgovarajuće vremenske distance, izvršiti reviziju urađenog posla i uočiti propuste ili nedostatke, i na taj način u budućnosti preduzeti odgovarajuće mere, a sve u cilju unapređenja oblasti zaštite na radu.

U skladu sa već rečenim, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu i Inspektorat za rad, objavili su svoje Izveštaje za 2009. godinu, koje upravo možete preuzeti na našem sajtu, kako bi možda na osnovu ovih podataka poboljšali svoj rad.
Izveštaj Uprave za bezbednost i zdravlje na radu za 2009.g.
Izveštaj Inspektorata za rad za 2009.g.