Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Projektovanje

 • izrada Glavnog projekta zaštite od požara
 • projektovanje stabilnih sistema za gašenje požara
 • projektovanje stabilnih sistema za dojavu požara
 • projektovanje stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para
 • analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i prašina
 • projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama
 • projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote
 • izrada projekata električnih i gromobranskih instalacija
 • izrada svih vrsta projekata mašinskih instalacija
 • tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije
 • stručni nadzor za vreme izgradnje objekata