Contact info

+381 (16) 3436520
+381 (65) 2266133
info@vip-bzr.com
Obrena Kovačevića 21, Leskovac

Title

Zaštita životne sredine

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i dr. zakonskim i podzakonskim propisima, naš Institut može ponuditi sledeće usluge:

 • izrada Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu
 • organizovanje merenja emisije zagađujućih materija u vazduh
 • organizovanje merenja buke u životnoj sredini
 • organizovanje ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda
 • izrada plana prevencije zaštite od udesa
 • pružanje usluga savetnika za hemikalije
 • pružanje usluga savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta
 • pružanje usluga savetnika za upravljanje otpadom
 • izrada godišnjeg Izveštaja za posebne tokove otpada
 • izrada godišnjeg Izveštaja o količinama generisanog otpada
 • izrada Plana upravljanja otpadom
 • izrada potrebne dokumentacije za dobijanje dozvole za prevoz, skladištenje i tretman otpada